Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača – Ugovor sklopljen na daljinu.

Kupac

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u trgovini WEB-HR.SHOP.

Nemogućnost sklapanja ugovora

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Prodavatelj

Svi proizvodi ponuđeni u WEB-HR.SHOP trgovini izraženi su cijenom u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn). U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom dostave narudžbe i dodaju ukupnom iznosu..

Nakon završetka narudžbe izražene cijene na Internet trgovini web-hr.shop se mogu platiti:

1. Po predračunu (transakcijski općom uplatnicom ili internet bankarstvom)

2. Pouzećem - plaćate dostavnoj službi kod preuzimanja svoje narudžbe

Prodavatelj je WEB-HR.SHOP za trgovinu i usluge, vl. Slavko Lež, Štrucljevo 31, 49 223 Sv. Križ Začretje

Cijene

Svi proizvodi ponuđeni u WEB-HR.SHOP trgovini izraženi su cijenom u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn). U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se obračunavaju prilikom isporuke narudžbe i dodaju ukupnom iznosu narudžbe.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su.. U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Fotografije i opisi

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.

Jamstvo

Svi artikli, novi ili polovni, u WEB-HR.SHOP internet trgovini ne moraju imati jamstvo. Duljina jamstva ili nedostatak istog navedeno je u opisu proizvoda. Kupac se obvezuje pročitati detaljan opis proizvoda, te poslati upit ukoliko ima pitanja o proizvodu prije potvrđivanja narudžbe.

Raskid ugovora

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog, najkasnije do 12:00 sati idućeg radnog dana. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem na info@web-hr.shop ili preko kontakt brojeva 092/1993-043, 098/988-9886. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest.

U slučaju povrata kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju najkasnije u roku od četrnaest (14) dana. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i priborom, neoštećen i potpuno ispravan. Proizvod nije moguće vratiti ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva intervencija u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem, te ukoliko su na proizvodu vidljivi tragovi korištenja ili proizvod nije kompletiran. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po članku 45. koji govori o pravu na raskid ugovora sklopljenih na daljinu. - svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest radnih dana, - u slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, - u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.Povrat uplaćenih sredstva kupcu Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Isključenje prava na raskid ugovora

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 46. i 48., kupac nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o ugovoru: - o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka o prodaji proizvoda u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora, - o prodaji proizvoda ili obavljanju usluga čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, - o prodaji proizvoda izrađenog na temelju specifikacije od strane kupca, proizvoda izrađenog isključivo za kupca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,

Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.

Primjedbe i prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@web-hr.shop . Na sve primjedbe i prigovore WEB-HR.SHOP odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja

WEB-HR.SHOP zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.