Pravna obavijest

WEB-HR.SHOP se obavezuje pružati zaštitu o osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici WEB-HR.SHOP i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Stavku 3. “Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14) obavještavamo korisnike da nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte ili elektroničke pošte.

WEB-HR.SHOP obrt za trgovinu I usluge

vl. Slavko Lež

Štrucljevo 31

49 223 Sv. Križ Začretje

Ili Na e-mail adresu: info@web-hr.shop

WEB-HR.SHOP obrt za trgovinu I usluge se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Podnositelj prigovora:

Ime I prezime:

Adresa za dostavu odgovora: